Projekt „Wsparcie na edukacyjnym starcie”

W roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 nasze przedszkole bierze udział w projekcie

„Wsparcie na edukacyjnym starcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Fundusze Europejskie.

W ramach projektu w przedszkolu realizowane są dodatkowe zajęcia mające na celu rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych:

1. Zajęcia specjalistyczne ( zajęcia z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne indywidualne i grupowe).
2. Zajęcia rytmiczne.
3. Rytmika i taniec.
4. Koło taneczne.
5. Koło kulinarne.
6. Koło przyrodnicze.
7. Koło plastyczne.
8. Koło literackie.

Wszystkie zajęcia realizowane są na miejscu przez wykwalifikowaną, z dużym doświadczeniem kadrę pedagogiczną naszego przedszkola. Zapewniamy miłą atmosferę pracy. Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym objętych wsparciem.

Zajęcia specjalistyczne w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie”.

Zajęcia rytmiczne w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie”.

Rytmika i taniec w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie”.  

Koło taneczne w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie”.  

Koło kulinarne w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie”.  

Koło przyrodnicze w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie”.  

Koło plastyczne w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie”. 

Koło literackie w ramach projektu „Wsparcie na edukacyjnym starcie”.