Rekrutacja

Rekrutacja do grupy żłobkowej

„Niemowlę to mały człowiek, uczący się jak być Wielkim” Maria Montessori Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku ,,Mały Artysta” w Łomży na rok 2017 wprowadzone przez Zarząd Stowarzyszenia ,,Edukator” uchwałą z dnia 20 lutego 2017 Rodziców dzieci uczęszczających do żłobka obowiązują…
Czytaj dalej...

Rekrutacja do przedszkola

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST STOWARZYSZENIE „EDUKATOR” w Łomży na rok szkolny 2017/ 2018  
Czytaj dalej...