„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

projekt edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa dzieci.
rok szkolny 2020/2021

 

Przygotowały:
Alicja Modzelewska
Aleksandra Ogonowska

 

WSTĘP

Musimy budować świat, w którym żadne dziecko nie będzie pozbawione prawa do życia w pokoju
i bezpieczeństwie, prawa do wzrastania w atmosferze wolnej od lęku i niepokoju”
Jan Paweł II

 

Czytaj dalej...

Radosny start przedszkolaka

 „Radosny start przedszkolaka”

 PROGRAM ADAPTACYJNY

DLA DZIECI 3-LETNICH

 „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy. Tam się nauczyłem, że trzeba:

 dzielić wszystko,

postępować uczciwie,

nie bić innych,

odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz,

sprzątać po sobie,

nie brać nic, co do mnie nie należy,

powiedzieć "przepraszam", jeśli się kogoś uraziło,

myć ręce przed jedzeniem,

spuszczać wodę,

a po południu się zdrzemnąć."

  1. Fulghum

 

Czytaj dalej...

Pedagogika F. Froebla

 

Friedrich Wilhelm Froebel jest nazywany prorokiem i ojcem nowożytnego wychowania przedszkolnego. Był to niemiecki pedagog, architekt i miłośnik przyrody, żył i tworzył w latach 1782-1852. Jest znany przede wszystkim jako twórca tzw. „ogródków dziecięcych”, czyli instytucji wychowawczych dla dzieci 3-6-letnich, w których wprowadzał autorski system metodyczny, oparty na zabawowej i zajęciowej samodzielności i aktywności dziecięcej. 

Przedszkole to ogródek, w którym rosnące rośliny to dzieci, a nauczyciel jest ogrodnikiem dbającym i pielęgnującym ich rozwój.

Czytaj dalej...