Program Kraina Innowacji "Rozkoduj Nowoczesne Technologie"

Na podstawie Ogólnopolskiego Programu mgr Anna Kaim
Opracowała Diana Tyszka

I. Cele Programu

Cele ogólne:
- innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki spędzania czasu wolnego online zaproponowanymi aplikacjami
- tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata poprzez kodowanie i bezpieczne wykorzystanie TIK w procesie edukacyjnym
Cele szczegółowe:
- poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat nowoczesnych technologii oraz ich bezpieczne wykorzystanie;
- poznawanie świata poprzez kodowanie;
- rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
- tworzenie odpowiednich warunków do pełnej aktywności dzieci w trakcie zabaw i wykonywanych zadań;
- współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

Czytaj dalej...