Radosny start przedszkolaka

 „Radosny start przedszkolaka”

 PROGRAM ADAPTACYJNY

DLA DZIECI 3-LETNICH

 „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy. Tam się nauczyłem, że trzeba:

 dzielić wszystko,

postępować uczciwie,

nie bić innych,

odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz,

sprzątać po sobie,

nie brać nic, co do mnie nie należy,

powiedzieć "przepraszam", jeśli się kogoś uraziło,

myć ręce przed jedzeniem,

spuszczać wodę,

a po południu się zdrzemnąć."

  1. Fulghum

 

Czytaj dalej...

Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Autorką tej koncepcji jest światowej sławy lingwistka – Claire Selby, która na bazie własnej wiedzy, obserwacji oraz doświadczeń opracowała metodę Spiral Language System (Spiralny System Językowy SPIRAL = Sounds, Pictures, Interest, Repetition, Actions, Links ). Wykorzystuje w niej naturalne dla wieku właściwości i mechanizmy przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności. Nauka tym systemem gwarantuje znakomite rezultaty - pozwala poznawać język poprzez zabawę w sposób możliwie najbardziej efektywny.

Czytaj dalej...

„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

projekt edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa dzieci.
rok szkolny 2018/2019

 

Przygotowały: Alicja Modzelewska

Aleksandra Ogonowska

 

WSTĘP

 

Musimy budować świat, w którym żadne dziecko nie będzie pozbawione prawa do życia w pokoju

i bezpieczeństwie, prawa do wzrastania w atmosferze wolnej od lęku i niepokoju”

Jan Paweł II

 

Jednym z głównych zadań przedszkola określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do dbania o bezpieczeństwo. Działania przedszkola powinny być zatem skierowane na realizowanie treści wychowawczych istotnych dla bezpieczeństwa dzieci. Zakres treści przeznaczonych do realizacji powinien być uzgodniony z rodzicami.

Czytaj dalej...

Pedagogika F. Froebla

 

Friedrich Wilhelm Froebel jest nazywany prorokiem i ojcem nowożytnego wychowania przedszkolnego. Był to niemiecki pedagog, architekt i miłośnik przyrody, żył i tworzył w latach 1782-1852. Jest znany przede wszystkim jako twórca tzw. „ogródków dziecięcych”, czyli instytucji wychowawczych dla dzieci 3-6-letnich, w których wprowadzał autorski system metodyczny, oparty na zabawowej i zajęciowej samodzielności i aktywności dziecięcej. 

Przedszkole to ogródek, w którym rosnące rośliny to dzieci, a nauczyciel jest ogrodnikiem dbającym i pielęgnującym ich rozwój.

Czytaj dalej...