Projekt językowy „1,2,3 Story time for you and me” - czytanie literatury anglojęzycznej z wykorzystaniem metody storytellingu.

Projekt językowy o charakterze programowo-metodycznym

Autor: Marta Zawojska

Adresaci projektu: dzieci 5-letnie grupy dwujęzycznej Elfy

 

CELE PROJEKTU

Cele ogólne:

 • kształtowanie zachowań sprzyjających przyswajaniu języka angielskiego wśród dzieci
 • uatrakcyjnienie zajęć
 • promowanie czytelnictwa w języku angielskim
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej.
 • wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa)
 • doskonalenie skupienia uwagi

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • rozwija umiejętności takie, jak słuchanie i mówienie
 • stopniowo osłuchuje się z dźwiękami i intonacją języka angielskiego
 • rozwija umiejętność rozumienia poleceń nauczyciela i reagowania na nie
 • rozwija umiejętność słuchania w celu zrozumienia sytuacji
 • rozwija umiejętność rozumienia kontekstu
 • wypowiada się swobodnie na dany temat
 • właściwie reaguje na proste polecenia i komunikaty nauczyciela
 • umiejętnie odnajduje się w zainicjowanej sytuacji dramowej

Zadania projektu:

 • październik – Autumn in the forest – Jesień w lesie
 • listopad – Body parts – Części ciała
 • grudzień – Christmas – Boże Narodzenie
 • styczeń – Colours with Winnie the Pooh – Kolory z Kubusiem Puchatkeim
 • luty – Carnival party – Zabawa na balu karnawałowym
 • marzec – Hello spring – Powitanie wiosny
 • kwiecień – Let’s go to the jungle – Z wizytą w dżungli
 • maj – My schoolbag – Mój plecak

file doc1 projekt językowy 2022 2023 ZAŁĄCZNIK