Kadra i specjaliści

cellpadding="10"

 

Małgorzata Grudka

Małgorzata Grudka

- Dyrektor, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Kurs kwalifikacyjny – Organizacja i zarządzanie oświatą

 

Alicja Modzelewska

Alicja Modzelewska

- Wicedyrektor, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej

   
Kadrę pedagogiczną tworzy zespół 20 nauczycieli i 6 specjalistów. Nasza kadra wzbogaca pracę dydaktyczną i edukacyjną przedszkola poprzez dodatkowe kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej i logopedii.

NAUCZYCIELE:

Aleksandra Ogonowska

Aleksandra Ogonowska

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Monika Lewańska 

Magister: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 BARBARA TARKOWSKA small

Barbara Tarkowska

- Licencjat: Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną

Edyta Jankowska

- mgr pedagogiki rewalidacyjnej
Licencjat: Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną
ANNA DYBIKOWSKA small

Anna Dybikowska

- Magister: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Ewa Bikowska

Ewa Bikowska

- mgr nauczania początkowego

Małgorzata Wojdyła

Małgorzata Wojdyna

mgr pedagogiki ogólnej
Studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Beata Kołodziejczyk

Beata Kołodziejczyk

- mgr kształcenia zintegrowanego
Studia podyplomowe: Rehabilitacja dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Monika Modzelewska

Monika Wądołkowska

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

Małgorzata Orzołek

Małgorzata Orzołek

- licencjat - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Beata Zduńczyk

Beata  Zduńczyk

- mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
Studia podyplomowe: Edukacja elementarna.

Aniela Rychlik

Aniela Rychlik

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Milena Sierzputowska

Milena Sierzputowska

- mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
Studia podyplomowe: Edukacja elementarna.

Anna Dębińska

Anna Dębińska

- mgr pedagogiki ogólnej
Licencjat: Zarządzanie i marketing
Studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Agnieszka Cymkowska

Agnieszka Cymkowska

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr Ewa Modzelewska

Ewa Modzelewska

- mgr pedagogiki ogólnej

Licencjat: oligofrenopedagogika.

Agnieszka Cymkowska

Ewelina Cwalina

licencjat – Filologia Angielska

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Niedbała Aneta

Aneta Niedbała

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Agnieszka Cymkowska

Elżbieta Szumowska

- mgr wczesnej edukacji zintegrowanej

Studia podyplomowe:
-terapia pedagogiczna
-certyfikat z Pedagogiki Planu Daltońskiego
-certyfikat Edukatora z programu Wychowania Przedszkolnego „Dar Zabawy”,  w oparciu o koncepcje pedagogiczna Froebla

mgr Jankowska Natalia

Jankowska Natalia

Magister: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

SPECJALIŚCI:

Katarzyna Cwalina

Katarzyna Cwalina

- logopeda

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
Studia podyplomowe: Logopedia
Kurs kwalifikacyjny - pedagogika lecznicza

MAGDALENA JASIONEK small

Magdalena Jasionek

- mgr fizjoterapii

Studia podyplomowe: Pedagogika specjalna – rewalidacja.

Zajęcia korekcyjne

Ewelina Wojewoda

- psycholog
Studia podyplomowe: 
- Przygotowanie pedagogiczne,
- Oligofrenopedagogika,
- Neuroterapia I i II stopień EEG-Biofeedback.

mgr Lidia Grabska

Lidia Grabska

- Logopeda

 Agnieszka Wysocka

psycholog

ZAJĘCIA DODATKOWE:

Małgorzata Mieczkowska

Marta Zawojska

- nauczyciel angielskiego, licencjat Filologia Angielska

INTENDENT:

Dorota Górska

Dorota Górska

KUCHARKI:

Aneta Koszykowska

Wolińska Irena, Sasinowska Grażyna, Komorowska Danuta, Małgorzata Zduńczyk

POMOC NAUCZYCIELA:

Nienałtowska Zofia

Nienałtowska Zofia

Sakowska Elżbieta

Sakowska Elżbieta

Michałowska Teresa

Michałowska Teresa

Łuba Krystyna

Łuba Krystyna

Wysmułek Małgorzata

Wysmułek Małgorzata

Sielawa Jolanta

Sielawa Jolanta

PERSONEL OBSŁUGOWY :

Monika Kołodziejczyk

Monika Kołodziejczyk

Agnieszka Galanek

Agnieszka Galanek

 

Małgorzata Kuliś

MILENA GORALCZYK small

Milena Góralczyk

Łuba Mariola

Łuba Mariola

Michałowski Lech

Michałowski Lech

Sekmistrz Ewa

Sekmistrz Ewa

Siwa Mariola

Siwa Mariola

Szulc Magdalena

Szulc Magdalena

Zacharzewska Beata

Zacharzewska Beata

Joanna Dardzińska

Barbara Openchowska

Iwona Staśkiewicz

Daniel Grudka

kierowca

Marcin Dębiński

kierowca