Kadra i specjaliści

cellpadding="10"

 

Małgorzata Grudka

Małgorzata Grudka

- Dyrektor, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Kurs kwalifikacyjny – Organizacja i zarządzanie oświatą

 

Alicja Modzelewska

Alicja Modzelewska

- Wicedyrektor, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej

   
Kadrę pedagogiczną tworzy zespół 19 nauczycieli i 4 specjalistów. Nasza kadra wzbogaca pracę dydaktyczną i edukacyjną przedszkola poprzez dodatkowe kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej i logopedii.

NAUCZYCIELE:

Monika Grudka

Monika Grudka

Magister - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika 
Studia podyplomowe: Rewalidacja

Diana Skupiewska

Diana Skupiewska

- Licencjat – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Martyna Mocarska

Martyna Mocarska

- Magister – pedagogika wczesna edukacja

Aleksandra Ogonowska

Aleksandra Ogonowska

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.(oligofrenopedagogika)

Monika Lewańska 

Magister: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

ANNA DYBIKOWSKA small

Anna Dybikowska

- Magister: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Ewa Bikowska

Ewa Bikowska

- mgr nauczania początkowego
Studia podyplomowe: Język angielski

Małgorzata Wojdyła

Małgorzata Wojdyna

mgr pedagogiki ogólnej
Studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Monika Modzelewska

Monika Wądołkowska

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika
Studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Studia podyplomowe: Edukacja i terapia osób ze Spektrum Autyzmu
Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna

Małgorzata Orzołek

Małgorzata Orzołek

- licencjat - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Beata Zduńczyk

Beata  Zduńczyk

- mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
Studia podyplomowe: Edukacja elementarna.
Studia podyplomowe: Terapia Pedagogiczna

mgr Ewa Modzelewska

Ewa Modzelewska

- mgr pedagogiki ogólnej

Licencjat: oligofrenopedagogika.
Studia podyplomowe: Edukacja Elementarna

Agnieszka Cymkowska

Ewelina Cwalina

licencjat – Filologia Angielska

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Niedbała Aneta

Aneta Niedbała

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr Jankowska Natalia

Natalia Jankowska 

Magister: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspargera
Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

mgr Jankowska Natalia

Magdalena Bogusz

- mgr pedagogiki przedszkolnej

Małgorzata Mieczkowska

Marta Zawojska

- nauczyciel angielskiego, licencjat Filologia Angielska

SPECJALIŚCI:

Małgorzata Zduńczyk

Małgorzata Zduńczyk

– Magister - psycholog

Katarzyna Cwalina

Katarzyna Cwalina

- logopeda

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
Studia podyplomowe: Logopedia
Kurs kwalifikacyjny - pedagogika lecznicza

MAGDALENA JASIONEK small

Magdalena Jasionek

- mgr fizjoterapii

Studia podyplomowe: Pedagogika specjalna – rewalidacja.

Zajęcia korekcyjne

Ewelina Wojewoda

- psycholog
Studia podyplomowe: 
- Przygotowanie pedagogiczne,
- Oligofrenopedagogika,
- Neuroterapia I i II stopień EEG-Biofeedback.

mgr Lidia Grabska

Lidia Grabska

- Logopeda

INTENDENT:

Dorota Górska

Dorota Górska

KUCHARKI:

Aneta Koszykowska

Wolińska Irena, Komorowska Danuta, Małgorzata Zduńczyk

POMOC NAUCZYCIELA:

Sakowska Elżbieta

Sakowska Elżbieta

Michałowska Teresa

Michałowska Teresa

Wysmułek Małgorzata

Wysmułek Małgorzata

Sielawa Jolanta

Sielawa Jolanta

PERSONEL OBSŁUGOWY :

Monika Kołodziejczyk

Monika Kołodziejczyk

Agnieszka Galanek

Agnieszka Galanek

Michałowski Lech

Michałowski Lech

Sekmistrz Ewa

Sekmistrz Ewa

Siwa Mariola

Siwa Mariola

Szulc Magdalena

Szulc Magdalena

Zacharzewska Beata

Zacharzewska Beata

Joanna Dardzińska

Barbara Openchowska

Iwona Staśkiewicz

Daniel Grudka

kierowca

Marcin Dębiński

kierowca

Magdalena Bogusz