Kadra i specjaliści

cellpadding="10"

 

Małgorzata Grudka

Małgorzata Grudka

- Dyrektor, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Kurs kwalifikacyjny – Organizacja i zarządzanie oświatą

 

Ewa Bikowska

Ewa Bikowska

- Wicedyrektor, mgr nauczania początkowego
Studia podyplomowe: Język angielski

 

   
Kadrę pedagogiczną tworzy zespół 13 nauczycieli i 4 specjalistów. Nasza kadra wzbogaca pracę dydaktyczną i edukacyjną przedszkola poprzez dodatkowe kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej i logopedii.

NAUCZYCIELE:

Justyna Kleszczewska

Justyna Kleszczewska

Licencjat - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Monika Grudka

Monika Grudka

Magister - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika 
Studia podyplomowe: Rewalidacja

Diana Skupiewska

Diana Skupiewska

- Licencjat – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Martyna Mocarska

Martyna Mocarska

- Magister – pedagogika wczesna edukacja

Aleksandra Ogonowska

Aleksandra Ogonowska

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.(oligofrenopedagogika)

ANNA DYBIKOWSKA small

Anna Dybikowska

- Magister: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Małgorzata Wojdyła

Małgorzata Wojdyna

mgr pedagogiki ogólnej
Studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Beata Zduńczyk

Beata  Zduńczyk

- mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
Studia podyplomowe: Edukacja elementarna.
Studia podyplomowe: Terapia Pedagogiczna

mgr Ewa Modzelewska

Ewa Modzelewska

- mgr pedagogiki ogólnej

Licencjat: oligofrenopedagogika.
Studia podyplomowe: Edukacja Elementarna

Agnieszka Cymkowska

Ewelina Cwalina

licencjat – Filologia Angielska

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Niedbała Aneta

Aneta Niedbała

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr Jankowska Natalia

Natalia Jankowska 

Magister: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspargera
Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

Małgorzata Mieczkowska

Marta Zawojska

- nauczyciel angielskiego, licencjat Filologia Angielska
- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną

SPECJALIŚCI:

Małgorzata Zduńczyk

Małgorzata Zduńczyk

– magister - psycholog

Ewa Jankowska

Ewa Jankowska

– mgr fizjoterapii

Katarzyna Cwalina

Katarzyna Cwalina

- logopeda

- mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
Studia podyplomowe: Logopedia
Kurs kwalifikacyjny - pedagogika lecznicza

mgr Lidia Grabska

Lidia Grabska

- logopeda

INTENDENT:

Dorota Górska

Dorota Górska

KUCHARKI:

Aneta Koszykowska

Wolińska Irena, Komorowska Danuta, Małgorzata Zduńczyk

POMOC NAUCZYCIELA:

Wysmułek Małgorzata

Wysmułek Małgorzata

Sielawa Jolanta

Sielawa Jolanta

PERSONEL OBSŁUGOWY :

Monika Kołodziejczyk

Monika Kołodziejczyk

Agnieszka Galanek

Agnieszka Galanek

Michałowski Lech

Michałowski Lech

Zacharzewska Beata

Zacharzewska Beata

Joanna Dardzińska

Barbara Openchowska

Iwona Staśkiewicz

Magdalena Bogusz