«
»

4news

aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. Rodzice...

aktualności

REGULAMIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU  W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

REGULAMIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU W…

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 – 16.30. Dzieci przyprowadzane są do godziny 9.00, po jej upływie placówka jest zamknięta,następuje dezynfekcja klamek i poręczy. Złożenie Oświadczenia Rodzica dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Zał. nr 1). Rodzic zobowiązuje się...

aktualności

Szanowni Rodzice!

Szanowni Rodzice!

Załączniki: Otwieramy przedszkola od 6 maja br. – komunikat MEN Wytyczne GIS i MZ – plik w wersji pdf Wytyczne GIS i MZ – plik w wersji word

aktualności

Język angielski - informacje dla rodziców

Język angielski - informacje dla rodziców

Drodzy Rodzice! Zachęcam Państwa do zapoznania się z tematyką zagadnień z języka angielskiego zamieszczanych na stronie przedszkola na portalu facebook. Znajdą tam Państwo propozycje zajęć, zgodnych z podstawą programową, do wykonania w domu w czasie przerwy z powodu epidemii. Proponuję Państwu...