«
»

4news

aktualności

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice dzieci uczęszczających do ,,Małego Artysty”! Uprzejmie informuję , że zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia ,,Edukator „w Łomży, opłaty czesnego nie będą naliczane za okres przerwy w funkcjonowaniu Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego ,,Mały Artysta” oraz Żłobka ,,Mały Artysta” w...

aktualności

Gry, zabawy, ćwiczenia dla dziecka w wieku przedszkolnym w okresie epidemii

Gry, zabawy, ćwiczenia dla dziecka w wieku…

Drodzy rodzice! Tutaj znajdziecie zabawy edukacyjne oraz karty pracy dla dzieci. Możecie pobierać, drukować i kopiować udostępnione materiały dydaktyczne jedynie do użytku osobistego, edukacyjnego i niekomercyjnego.  https://opiekunka.otostrona.pl/index.php?p=1_5_Zabawy&fbclid=IwAR1S-xyeO-jyIByPZyUyYm3_UgzHByt66nf6zowv-S6oJE4juKlTp24GZUM https://panimonia.pl/2020/03/19/edu-paka-przedszkolaka-100-stron-zadan/?fbclid=IwAR3uVWB-bx1lJAzxmCT_aToLkO-VfXcq7uQRl3gIEPGORQNCNNDwvhOy6dc https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-niepelnosprawnych-dostosowane-do-nowej-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego?fbclid=IwAR2A4B_NxAN0BOtUt0oJQ-o1De6oiRzNGHFxXcLi-nG35e-wiYoAjBpwYLs https://eduzabawy.com/karty_pracy/?fbclid=IwAR1O_Tg3JnthvvPF_UgylALrv2ai1an3-AbXUiU_iGNlRz1NUqjgBvZ9FG0 Tutaj możecie pobrać darmową bajkę o o złym królu Korona Wirusie i Dobrej Kwarantannie. http://malyartysta.lomza.pl/images/bajka-o-kwarantannie-i-wirusie-bez-koloru.pdf ...

aktualności

Coś do poczytania

Coś do poczytania

  B A J K A O Z Ł Y M K R Ó L U W I R U S I E I D O B R E J K W A R A N T A N N...