Podsumowanie akcji „Góra Grosza”

Nasze przedszkole wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza", zorganizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom" pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Akcja miała na celu zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną oraz uświadomienie naszym przedszkolakom, że wystarczy grosik, by pomóc.  Przyczyniliśmy  się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od rodzinnego domu.

W naszym przedszkolu uzbieraliśmy razem: 188 zł

Bardzo dziękujemy Rodzicom i naszym milusińskim za włączenie się do akcji  i chęć niesienia pomocy!