Zajęcia edukacyjne promujące zdrowy styl życia

Dnia 21 lutego gościliśmy w naszym przedszkolu pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży. Celem spotkania była edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Przedszkolaki wzięły udział w aktywnościach promujących codzienną aktywność fizyczną, umiejętność dbania o czystość rąk i prawidłową technikę ich mycia oraz potrzebę higieny osobistej. Nie zabrakło również omówienia talerza zdrowego odżywiania się, ze wskazaniem produktów spożywczych niezbędnych do prawidłowego rozwoju człowieka.