(SI) Integracja Sensoryczna

W naszej placówce Terapia SI jest prowadzona przez terapeutę integracji sensorycznej w specjalnie do tego celu przygotowanym nowoczesnym gabinecie, wyposażonym w pomoce służące rozwoju funkcji sensorycznych dziecka. Celem terapii SI jest kontrolowana stymulacja wszystkich systemów zmysłowych, która wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej. Poprzez stymulacje centralnego układu nerwowego pobudzając receptory zmysłowe dostarczamy aparatowi sensorycznego odpowiednią ilość i jakość bodźców, aby na ich podstawie mózg nauczył się właściwego reagowania i wykształcił prawidłowe reakcje adaptacyjne.

Terapeuta: Emilia Zyskowska-Marchlik