współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM W PRZEDSZKOLU „MAŁY ARTYSTA” W ŁOMŻY Przedszkole „Mały Artysta” pełni wobec Rodziców funkcję doradczą, informacyjną i wspierającą. Pomagamy Rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci, informujemy o postępach i problemach wychowanków, uzupełniamy wiedzę pedagogiczną…
Czytaj dalej...