Radosny start przedszkolaka

 „Radosny start przedszkolaka”

 PROGRAM ADAPTACYJNY

DLA DZIECI 3-LETNICH

 „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy. Tam się nauczyłem, że trzeba:

 dzielić wszystko,

postępować uczciwie,

nie bić innych,

odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz,

sprzątać po sobie,

nie brać nic, co do mnie nie należy,

powiedzieć "przepraszam", jeśli się kogoś uraziło,

myć ręce przed jedzeniem,

spuszczać wodę,

a po południu się zdrzemnąć."

 1. Fulghum

 

 

 

Opracowanie programu:

 Alicja Modzelewska

 Prowadzące:

Aneta Niedbała

Natalia Jankowska

Anna Dębińska

 

 

CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Program dotyczy dzieci 3 letnich, które po raz pierwszy będą uczęszczać do przedszkola i ich rodziców.

 

Cel główny programu:

 • tworzenie odpowiednich warunków do przystosowania i adaptacji dziecka w przedszkolu
 • nawiązywanie bliższych kontaktów między rodzicami, nauczycielkami i personelem przedszkola.

 

Cele szczegółowe programu:

 • zmniejszenie lęku dziecka przed rozstaniem z rodzicami
 • umożliwienie poznania nowego otoczenia przez dzieci i rodziców (sale, pomieszczenia przedszkolne, ogród przedszkolny)
 • ośmielenie dzieci do czynnego udziału we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczycielki, nawiązywanie serdecznego kontaktu w relacjach nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzic, rodzic- rodzic
 • obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelu przedszkola
 • skrócenie okresu adaptacji maluchów w przedszkolu w miesiącu wrześniu
 • zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa poprzez obecność rodziców
 • wzajemna integracja rodziców

 

Zadania przedszkola podczas realizacji programu adaptacyjnego

 

 • nawiązywanie współpracy z rodzicami w celu włączenia ich w przygotowanie dziecka do adaptacji w środowisku przedszkolnym
 • zapewnienie wychowankom opieki i wspomaganie rozwoju w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • wprowadzenie dziecka w świat zasad i reguł panujących w grupie rówieśniczej

 

Harmonogram spotkań

Spotkania dla nowoprzyjętych dzieci 3 letnich i rodziców będą organizowane w miesiącach maj i czerwiec:

 • 27 maja 2019 r. – 30 maja 2019r. – Dni otwarte w przedszkolu
 • 31 maja 2019 r. - Festyn rodzinny
 • 03 czerwca 2019 r. - spotkanie organizacyjne dla rodziców.
 • 04 czerwca 2019 r. – wspólny pobyt (rodzice i dzieci) w przedszkolu, zwiedzanie budynku, ogrodu przedszkolnego.
 • 5, 6, 7 czerwca 2019 r. (środa, czwartek, piątek) – 3 spotkania

 

 

 

27.05 – 30.05.2019r.

w godz. 10.00-11.00

zapraszamy dzieci i rodziców na

Dni otwarte w przedszkolu

31.05.2019r. w godz. 14.30 - 17.00

zapraszamy do udziału w Festynie rodzinnym

 

 

SPOTKANIA W CZERWCU

 

Podczas spotkań czerwcowych maluchy i ich opiekunowie mają okazję przebywać w sali przedszkolnej, uczestniczyć w zabawach, poznać swoje panie oraz kolegów i koleżanki. Rodzice natomiast mają szansę indywidualnego kontaktu i rozmowy z psychologiem, nauczycielkami i dyrektorem przedszkola.

Czas spotkań

Spotkania organizowane są w miesiącu czerwcu w/g harmonogramu spotkań. Każde spotkanie odbywać się będzie w godzinach 10.00-10.40 (nie dłużej niż 1godzinę ).

 

Struktura spotkania z rodzicami

 03 czerwca 2019r. organizujemy zebranie informacyjne dla rodziców/ opiekunów nowoprzyjętych dzieci. Podczas spotkania dorośli mają okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania przedszkola, a także problemami, jakie mogą wystąpić podczas adaptacji dziecka w przedszkolu. Rodzice otrzymują zestaw ulotek informacyjnych zawierających rady i wskazówki. Ponadto zobowiązani są do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej charakterystyki ich dziecka i oczekiwań w stosunku do naszej placówki.

 

Struktura spotkań z dziećmi i rodzicami

 04 czerwca 2019r. rodzice i dzieci mają możliwość zwiedzenia naszej placówki i ogrodu przedszkolnego.

W czerwcu nauczycielki grup młodszych przygotują cykl spotkań dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola. Podczas tych spotkań zorganizowane zostaną zabawy i zajęcia mające na celu zachęcenie najmłodszych do wspólnych działań, przełamanie strachu i niechęci , a także pokazanie rodzicom, że przedszkole jest miejscem bezpiecznym i otwartym na potrzeby dzieci.

Podczas spotkań nauczycielki wykorzystają takie metody pracy, jak: pedagogika zabawy, techniki relaksacyjne, tańce integracyjne (Klanza), zabawy
w kręgu, zabawy naśladowcze.

Wszystkie działania mają ułatwić adaptację maluchów w przedszkolu.

   Miejsce spotkań

Uczestnicy programu obejrzą wszystkie pomieszczenia przedszkolne, odwiedzą salę, w której maluchy będą przebywały od września. Będą mieli okazję okazję poznać ogród przedszkolny.

  Ewaluacja programu

W celu monitorowania efektywności i zbadania realizacji celów programu zakładamy następujące sposoby ewaluacji :

- ankiety dla rodziców:

 • pierwsza - wypełniana na początku okresu adaptacyjnego dziecka (czerwiec)
 • druga – wypełniana pod koniec okresu adaptacyjnego dziecka w przedszkolu (listopad)

 

3 czerwca 2019 r. godz.10.00

 Zebranie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych o charakterze

informacyjno – edukacyjnym

 Zapoznanie rodziców z zasadami organizacji pracy przedszkola i z programem adaptacyjnym – Dyrektor Małgorzata Grudka

 • Omówienie trudności związanych z adaptacją dziecka – psycholog Ewelina Wojewoda.
 • Omówienie i rozdanie ulotek „Rady dla rodziców”, „Wyprawka trzylatka” – nauczycielki Aneta Niedbała, Natalia Jankowska, Anna Dębińska.
 • Wypełnienie przez rodziców ankiety informacyjnej „Moje dziecko”.
  1. Omówienie harmonogramu dni adaptacyjnych – nauczycielka Aneta Niedbała.

 04 czerwca 2019r. godz. 10.00 – 10.40

 Zwiedzanie budynku i ogrodu przedszkolnego.

 5, 6, 7 czerwca 2019 r. godz. 10.00 – 10.40

 Zabawy i zajęcia zorganizowane w salach grup „Kubuś Puchatek” i „Słoneczka”

 Jesteśmy przekonani, że podjęte przez nas działania sprawią, że we wrześniu wszystkie maluchy uczestniczące w programie adaptacyjnym z uśmiechem i radością wejdą w nowy etap swego życia i staną się prawdziwymi przedszkolakami.