Zespół tańca towarzyskiego „Rainbow”

Zespół taneczny „Rainbow” składa się z dziewczynek i chłopców z grup pięcio- i sześcioletnich wykazujących zdolności taneczne. Dzieci ćwiczą taniec towarzyski pod okiem pani Ewy Dubowik. Opiekę nad zespołem sprawuje również pani Ewa Bikowska.

Jako przedszkole artystyczne wiemy o tym, że taniec pozwala na twórcze wypowiadanie się dziecka poprzez ruchy ciała, pozwala na improwizację ruchową, pokazanie osobowości i naturalnych predyspozycji. Ponadto czynny udział dzieci w zespole tanecznym uczy dyscypliny, odpowiedzialności i współdziałania. Pomaga kształtować pozytywne cechy charakteru i pożądane społecznie postawy. Sprzyja nawiązywaniu i zacieśnianiu więzi koleżeńskich.

Nasi „ Mali Artyści” mają na swoim koncie wiele występów zarówno na uroczystościach przedszkolnych, jak i przed szerszą publicznością m.in. w galerii Veneda, gdzie wspierały akcję „Dla Filipka” . Ich występy niezmiennie wzbudzają zachwyt zgromadzonych widzów i mimowolny uśmiech.

Więcej w tej kategorii: « Religia