Język angielski

Przedszkole nasze pragnie zapewnić dzieciom jak najwcześniejszy kontakt z językiem obcym, a przez to szybsze osiągnięcie wyższego poziomu językowego. Wiemy jak istotną kwestią jest europejski kontekst zmian w kierunku wczesnego rozpoczynania nauczania języków. Jeden z dokumentów opracowanych przez Komisję Europejską dotyczących kształcenia językowego stawia krajom europejskim za cel przygotowanie swoich obywateli do posługiwania się dwoma językami obcymi. Dokument ów wskazuje też na to, że aby osiągnąć taki stan wykształcenia, kraje członkowskie muszą dołożyć wszelkich starań, aby „nauczanie języka obcego w przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej było skuteczne”. Ponadto, wspomniany plan promuje wczesną edukację językową, sugerując, że jest to czas, w którym „tworzą się podwaliny późniejszej nauki oraz pozytywny stosunek do języków obcych i kultur”. (European Commission, 2003: 7-8).

W naszym przedszkolu zajęcia z języka angielskiego odbywają się już od grup 3-latków do 6-latków. Tematyka i materiał realizowany na zajęciach dostosowany jest do każdego przedziału wiekowego i etapu edukacyjnego. Zajęcia z dziećmi opierają się na różnych metodach, które pozwolą na swobodną naukę i przyswajanie wiedzy w sposób miły, przyjemny i zabawowy. Podczas uroczystości przedszkolnych, prezentowane są także występy dzieci w języku angielskim.

W związku z zaleceniami Komisji Europejskiej nasze przedszkole wspólnie z innymi krajami takimi jak Turcja, Słowacja, Rumunia, Grecja, Litwa, Francja, Austria, realizowało dwa projekty edukacyjne na platformie e- twinning. Projekty te służyły poszerzaniu wiedzy na temat innych krajów, kultury i obyczajów w sąsiednich europejskich krajach.

Grupa 6-latków korzysta z pakietu do nauki języka angielskiego Start with Fluffy! Stanowi on część cyklu „Kolorowy Start”.

 etwinning