Gimnastyka korekcyjna

Okres przedszkolny to czas, w którym u dzieci kształtują się pierwsze postawy prozdrowotne. Od sposobu ich utrwalania zależą przyszłe przyzwyczajenia i nawyki warunkujące zdrowy styl życia.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na stan zdrowia, jest systematyczna aktywność fizyczna. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej pozwalają dzieciom zrozumieć sens i cel stosowanych ćwiczeń oraz zabaw korekcyjnych, które mają nie tylko rozwijać potrzeby ruchowe, ale także stanowić źródło wiedzy o sposobach i formach samodzielnego usprawniania się, a każda wada wymaga odrębnych ćwiczeń.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu mogą stanowić ciekawą propozycję oddziaływań dotyczących nie tylko motoryki. Należy uwzględnić w nich zadania, które umożliwiają dziecku ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozbudzają motywację do wszechstronnej aktywności stanowiącej niezbędny warunek jego rozwoju.

Zajęcia prowadzi pani Magdalena Jasionek.


Więcej w tej kategorii: Zajecia na basenie »