Płatności

Zarząd Stowarzyszenia „ Edukator” ustalił następujące zasady i rodzaje opłat za przedszkole i żłobek:

 1. Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola obowiązują dwa rodzaje opłat:
  • opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 200,00 złotych miesięcznie,
  • opłata za wyżywienie czyli dzienna stawka żywieniowa w wysokości 5,50 złotych za każdy dzień korzystania przez dziecko z wyżywienia.
   Wpłaty rodziców dokonywane są za dany miesiąc, w terminie do 10-go każdego miesiąca, w formie przelewu bankowego na wskazany rachunek bankowy przedszkola:
   Alior Bank O/Łomża 57 2490 0005 0000 4600 3615 1494
   Każdemu Rodzicowi, ponoszącemu koszty z tytułu wyżywienia dziecka w przedszkolu przysługują odpisy w wysokości stawki żywieniowej za każdy, zgłoszony wcześniej dzień nieobecności dziecka. Warunkiem koniecznym do uzyskania odpisu za żywienie jest powiadomienie pracowników przedszkola o planowanej nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 12.00 w dniu poprzedzającym tę nieobecność (telefonicznie- nr tel. 86  216 30 45, na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio opiekunowi grupy).
 2. Rodziców dzieci uczęszczających do żłobka obowiązują dwa rodzaje opłat:
  • opłata stała za pobyt dziecka w żłobku (czesne) w wysokości 500,00 złotych miesięcznie,
  • opłata za wyżywienie czyli dzienna stawka żywieniowa w wysokości 5,50 złotych za każdy dzień korzystania przez dziecko z wyżywienia.
   a) Rodzic jest zobowiązany do wpłacania kwoty 500 zł w terminie do 10-go dnia bieżącego miesiąca na rachunek bankowy Żłobka nr 18 2490 0005 0000 4600 8594 4236
   b) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności Dziecka obciążająca Rodziców/opiekunów opłata za pobyt w Żłobku może być obniżona o dzienną stawkę kalkulacyjną za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia planowanej nieobecności najpóźniej do godz. 12 w dniu poprzedzającym tę nieobecność (telefonicznie- nr. tel. 86  216 30 45, na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio opiekunowi grupy).
   c) kwota odpisu z tytułu usprawiedliwionej nieobecności pomniejsza należną opłatę
   za pobyt Dziecka w Żłobku w kolejnym miesiącu.
   d) datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest data wpływu kwoty na rachunek bankowy Żłobka . W tytule płatności należy podać: imię i nazwisko Dziecka, miesiąc, za który uiszczana jest opłata, nazwę grupy żłobkowej, do której uczęszcza Dziecko.

Na pisemny, uzasadniony wniosek Rodziców / Opiekunów prawnych dziecka część opłaty obciążająca Rodziców może zostać obniżona przez Dyrektora, na podstawie obowiązujących zasad dokonywania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i
w żłobku.

Więcej w tej kategorii: Jak wygląda nasz dzień »