Przedszkolny Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

     Przedszkolny Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych został utworzony przez Stowarzyszenie Edukator w Łomży przy wsparciu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.  Ośrodek mieści się w budynku Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Mały Artysta w Łomży.
W budynku zlikwidowano bariery architektoniczne, przystosowując je do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.
     W Ośrodku równolegle z zajęciami edukacyjno– opiekuńczymi, realizowane są profesjonalne zajęcia rehabilitacyjne oraz specjalistyczne terapie prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.
Formy udzielonego wsparcia:

  • fizjoterapia – kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy, zajęcia ogólnoruchowe – prowadzona przez specjalistów rehabilitacji,
  • terapia zajęciowa – prowadzona przez psychologa, pedagoga, oligofrenopedagoga,
  • psychoterapia - prowadzona przez psychologa i oligofrenopedagoga,
  • logoterapia – prowadzona przez logopedę
  • zajęcia w Sali Doświadczania Świata – prowadzone przez psychologa, oligofrenopedagoga, tyflopedagoga,
  • zajęcia relaksacyjne w grocie solno- jodowej – prowadzone wg wskazań lekarza rodzinnego pod opieką przedszkolnego psychologa.

Więcej w tej kategorii: « Strefa rodzica