Podsumowanie ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „English Special Days”

Od września 2021r. do maja 2022r. na warsztatach językowych w ramach koła języka angielskiego realizowany był w naszym przedszkolu ogólnopolski projekt edukacyjny „English Special Days”. W ramach projektu obchodziliśmy takie święta, jak: Apple Day, Global Handwashing Day, Hedgehog Day, International Tea Day, Winnie the Pooh Day, Cat Day, Butterfly Day, International Carrot Day. Ostatnie spotkanie majowe było okazją do przybliżenia dzieciom słownictwa związanego z biblioteką, książką i czytaniem, obchodziliśmy Library Day. Dzieci miały przyjemność pracować w naszej bibliotece i wcielać się w role pracowników biblioteki. Dzieci słuchały opowieści w języku angielskim oraz same opowiadały bajki. Teraz książki anglojęzyczne nie są im obce. Przedszkolaki doskonaliły zwroty grzecznościowe w języku angielskim i czytały globalnie znane słowa w słowniku słowno-obrazkowym polsko-angielskim.


Zajęcia w ramach projektu „English Special Days” dostarczyły wielu przeżyć emocjonalnych
i estetycznych, rozwijały wyobraźnię, inspirowały do aktywności twórczej. Wzbogaciły wiedzę bliską środowisku dziecka o obchody świąt nietypowych, wpłynęły na rozwój kompetencji językowych takich jak mówienie i słuchanie. Zajęcia bardzo sprzyjały integracji uczestników warsztatów
i rozwijaniu umiejętności współpracy, wniosły wiele radości i uśmiechu w twórczą działalność dzieci.