Międzygrupowy quiz „Mały Artysta wie, jak bezpiecznie zachowywać się”

Dnia 09.06.2022r. w naszym przedszkolu odbył się międzygrupowy quiz wiedzy o bezpieczeństwie w ramach programu „Mały Artysta wie, jak bezpiecznie zachowywać się”. Celem quizu było utrwalenie wiedzy dotyczącej znajomości podstawowych zasad ruchu drogowego, sprawdzenie wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach. Utrwalenie reakcji w stanach zagrożenia życia, zdrowia, właściwego postępowania na miejscu wypadków komunikacyjnych i w innych sytuacjach zagrożenia. Dzieci brały udział w różnych konkurencjach grupowych. Między innymi: „Numery alarmowe”, „Zgaduj – zgadula”, „Co robisz gdy?”, „Zgłoszenia”. Przedszkolaki wykazały się znakomitą wiedzą na temat bezpieczeństwa.