KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice dzieci
uczęszczających do ,,Małego Artysty”!

Uprzejmie informuję , że zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia ,,Edukator „w Łomży, opłaty czesnego nie będą naliczane za okres przerwy w funkcjonowaniu Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego ,,Mały Artysta” oraz Żłobka ,,Mały Artysta” w Łomży.
Uprzejmie informujemy, że kwoty wpłacone przez Państwa na początku marca 2020 r., będą przeniesione i rozliczane wyłącznie za pobyt dzieci w czasie funkcjonowania przedszkola i żłobka , po wznowieniu pracy obu placówek.

mgr Małgorzata Grudka
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola
Integracyjnego ,,Mały Artysta ‘’
w Łomży

Łomża, 27 marca 2020 r.