Wizyta w Straży Pożarnej

W czerwcu dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w kursie z zakresu bezpieczeństwa „Ognik”, organizowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Podczas spotkania przedszkolaki uczyły się, jak zachować się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Miały także możliwość zwiedzania budynku straży, obejrzenia pojazdów strażackich i ich wyposażenia. Największą radość sprawiła dzieciom zabawa przy kurtynie wodnej, dając ochłodę w tych upalnych dniach.