„KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI”

Nasze przedszkole w bieżącym roku szkolnym brało udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjno – Społecznym „KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI”. Zamierzone cele projektu zostały zrealizowane. Dzieci z grup integracyjnych „Elfy” oraz „Smerfy” okazują większą empatię i tolerancję wobec swoich rówieśników i dorosłych, chętnie i z uwagą słuchają bajek, w których poruszana jest tematyka osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Praktykują gesty życzliwości w najbliższym otoczeniu, okazują szacunek wobec drugiego człowieka, wiedzą, że różnice są naturalne i wartościowe oraz starają się doceniać i akceptować innych ludzi. Serdecznie dziękujemy za możliwość udziału w projekcie.