Olimpiada Sportowa „Wiwat ruch – w zdrowym ciele, zdrowy zuch!”

Dnia 12.06.2024r. odbyła się olimpiada sportowa „Wiwat ruch – w zdrowym ciele, zdrowy zuch!”. W olimpiadzie uczestniczyły dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne z Przedszkola „Mały Artysta” oraz z ORW „Szansa”. Konkurencje dostosowane były do wieku i sprawności fizycznej wszystkich uczestników. Olimpiada miała na celu utrwalanie nawyków prozdrowotnych oraz rozwijanie integracji i aktywizacji dzieci niepełnosprawnych.