LETNIE MINI IGRZYSKA PRZEDSZKOLAKÓW

30 maja w naszej placówce odbyły się Letnie Mini Igrzyska Przedszkolaków. Impreza sportowa została zorganizowana w ramach innowacji pedagogicznej - „Razem raźniej, razem weselej”, która przeznaczona jest dla grup starszych i młodszych ( mieszane - pełnosprawne i niepełnosprawne).

Głównym celem innowacji jest:

  • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci poprzez stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz rozwijanie sprawności fizycznej dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych i fizycznych
  • promowanie kultury fizycznej oraz sportu do aktywnego wypoczynku
  • kształtowanie postawy prozdrowotnej

Do rywalizacji sportowej przystąpiły 5-osobowe drużyny z grup 3, 4 i 5-latków. Nasi Milusińscy dzielnie walczyli o zdobycie każdego punktu. Igrzyska sportowe przebiegły w atmosferze radosnej zabawy, zadowolenia, akceptacji i wzajemnej integracji. Na koniec odbyło się uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów. Ten dzień przyniósł wiele radości i niezapomnianych wrażeń.