Program Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne dzieci"

Wrzesień to miesiąc rozpoczęcia w naszym przedszkolu realizacji Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci” w grupie dwujęzycznej Leśne Skrzaty.

Program Powszechnej Dwujęzyczności oparty jest na pierwszej na świecie, przełomowej i jednocześnie najbardziej naturalnej metodzie przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle z językiem polskim. Stosujemy metodę immersji językowej, dzieci mają możliwość poznania języka angielskiego w naturalny, a zarazem ciekawy sposób. Autorka programu Claire Selby stworzyła specjalnie wykreowany świat bohaterów Baby Beetles. Dzieci wchodzą do nowej, cudownej, anglojęzycznej krainy piosenek i wpadających w ucho melodii oraz wspaniałych animacji, a także przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych, indywidualnych i grupowych.

Na początku językowej przygody, przedszkolaki zaznajamiają się z serialem Baby Beetles, będącym opowieścią o sympatycznych żuczkach, które towarzyszą im w codziennych aktywnościach językowych. Nie brakuje w nim humoru i melodyjnych piosenek. Poszczególne bloki tematyczne rozpoczynamy od filmu, następnie dzieci osłuchują się z piosenką i każdego kolejnego dnia wykonują zadania dotyczące realizowanego tematu.

Nauka języka angielskiego rozwija się w formie spirali językowej (Spiralny System Językowy, Claire Selby). Powoli, stopniowo angielski wybrzmiewa w małych uszkach, zaczynając od pojedynczych słówek, prostych zwrotów, prostych zabaw, do coraz większych i większych zasobów językowych. Wszystko dostosowane jest do typowych dla dzieci w danym wieku możliwości i zainteresowań. Słowa i zwroty zaczynają być rozpoznawane i rozumiane. Dzięki temu język angielski nigdy nie jest przez dzieci odbierany, jako język obcy. Staje się językiem, z którym są osłuchane i który lubią. Jest wyśpiewany i wytańczony razem z żuczkami Baby Beetles.

W trakcie zajęć edukacyjnych, pobytu z dziećmi na spacerze, w ogrodzie, a także podczas wspólnych posiłków Leśne Skrzaty osłuchują się z brzmieniem języka angielskiego. Dzieci uczą się przez doświadczenie, zabawę, a także poprzez wcielanie się w role, obserwację otoczenia. Śpiewają piosenki, mówią proste wyliczanki, reagują na proste zwroty. Poznają znaczenie słów, zwrotów z kontekstu, podczas różnorodnych zabaw oraz poprzez kontakt z dwujęzycznym materiałem edukacyjnym.